Een nieuwe website

Gepubliceerd op 10 december 2015 om 00:00

De website van PSV Sint Martinus is geheel vernieuwd door Heleen Geerts.
Opmerkingen, correcties of aanvullingen graag naar Heleen (heleengeerts@gmail.com ) of Theo van Moll (t.moll1@chello.nl).
We hopen dat de vereniging er nog veel plezier van zal hebben en er actief gebruik van gaat maken.
.
Het Bestuur.