Historie

In 1928 werden onder de bezielende leiding van veearts De Groot de rijverenigingen ‘St. Martinus’ te Hapert, de rijvereniging ‘Casteren’ en ‘St. Pancratius’ te Hoogeloon opgericht.

 

1929: St. Martinus voor de oude Mariaschool. Vlnr: Jan Schellekens (staande), Hein Schilders, Piet van Dingenen, Graard Lamers, H. Mentink, Hein Castelijns, Wim van Eek, Jan Castelijns, B. Jansen, Harrie van Eyndhoven, Christ Worm (commandant), daarachter een bijna onzichtbare, verder Frans Kennis, Paul van Eyndhoven,Jan Geerts en Kees van Gestel. Op de voorgrond: H. Sterke, Burgemeester Panken, Pastoor van gerwen, C Claassen en Dr. De Groot.

1929: Parade tijdens het eerste Concours Hippique aan de Castersedijk

1929: Leden van het organiserend comité van het eerste Concours Hippique met enkele genodigden. vlnr: Jan Geerts, Wim van Eek, Paul van Eyndhoven, Christ Worm, Arnold v.d.Put, Ad r.v. Son, Dr. de Groot, burgemeester Panken,pastoor van Gerwen, en H.Sterke

 In 1953 werd het 25-jarig bestaan van deze verenigingen groots gevierd. Hoogtepunt van het jubileum was een parade van de drie rijverenigingen met ieder drie achttallen paarden voor het huis van hun oprichter aan De Wijer in Hapert (Bron: “Hapert zoals het vroeger was” van M.J.C. Hurkmans.)

1953: De vereniging aangetreden voor het huis van hun oprichter. Let op de stevige paarden, die ook het zware werk op de boerderij moesten doen.

1953: Het 25-jarig bestaan van de vereniging. Hoogtepunt van dit jubileum was de parade, voorafgegaan door het trompettercorps, voor oprichter veearts De Groot; hier voor zijn huis aan de Wijer in Hapert

**1980: Statutenwijziging. De vereniging had de naam: De Landelijke rijvereniging en ponyclub ‘Sint Martinus’ en kreeg statuten overeenkomstig het model van ‘De Nederlandse Katholieke bond van rijverenigingen en ponyclubs” (afgekort: NKB).

**27 oktober 1980: Oprichting van “Ponyclub Sint. Martinus”. Hoewel de statuten en naam van de Rijvereniging de mogelijkheid boden om een ponyafdeling te hebben, vond men toch dat de belangen van ponyruiters beter gediend werden in een aparte ponyclub.

 

**1980: Bouw manege ‘De Lemelvelden’ door de gemeente Hoogeloon en bedoeld voor gezamenlijk gebruik door de beide rijverenigingen uit de gemeente St. Martinus en St. Pancratius. Eigenaar was een stichting bestaande uit de drie genoemde partijen.

**1 april 1981: Paasveetentoonstelling. Dit was de eerste in een serie van 14 zeer succesvolle ‘dikbillenshows’ van St. Martinus (foto: editie 1989).Hiermee werd financieel de basis gelegd om later ‘Manege de Lemelvelden’ over te kunnen nemen van de stichting.

**1991: Koop ‘Manege De Lemelvelden’ door rijvereniging St. Martinus en ponyclub St. Martinus (ieder 50%)

**1995: Uitbreiding van de manege met een kantine aan de voorzijde van het gebouw.

**2003: Verlenging van de rijbak van de manege met 25 meter aan de achterzijde. De totale lengte van de rijbaan werd hiermee 80 m.

**1 november 2006: De rijvereniging en de ponyclub fuseren en vormen samen: Paardensportvereniging Sint Martinus’.

** 2012: Vernieuwing dakplaten; gehele manege asbestvrij.

** 2015: Vernieuwing bakrand: kunststof planken in roestvrij staal. 


Sint Martinus, de naamgever van onze vereniging was rond 1332 soldaat in het Romeinse leger en kwam bij de stadspoort van Amiëns in Gallië (Frankrijk) een bedelaar tegen, die om een aalmoes vroeg. Martinus had geen geld maar pakte zijn zwaard en sneed zijn mantel doormidden en gaf de helft aan de bedelaar. In die tijd behoorde de helft van de kleding van een soldaat aan de keizer en de andere helft was persoonlijk bezit. Later verscheen Christus, die de helft van de mantel om zich heen had geslagen in een droom aan Martinus en zei: “Wat ge voor de geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij gedaan”. Dit gaf voor Martinus de doorslag om zich te laten dopen.

Bron: www.martinusbeek.nl